[COMBO] THẢO DƯỢC SÚC MIỆNG DAO MỘC VÀ LÁ LẤU CHỮA SÂU RĂNG

169,000

Bộ đôi sản phẩm Thảo dược súc miệng Dao Mộc và Lá Lấu chữa trị sâu răng, hôi miệng gồm:

Thảo dược súc miệng Dao mộc 275ml

Lá Lấu 200g

[COMBO] THẢO DƯỢC SÚC MIỆNG DAO MỘC VÀ LÁ LẤU CHỮA SÂU RĂNG

169,000

Danh mục: